Εκπαιδευτική Επισκέψη σχ. έτους 2017-18 στην Ολλανδία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Για 6η συνεχή χρονιά το σχολείο μας επιλέχθηκε από το Ι.Κ.Υ. να πραγματοποιήσει 15νθήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.
Όλα τα έξοδα των μαθητών, (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή) καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Κριτήρια Συμμετοχής:
Επίδοση, Συμπεριφορά, Τακτική Φοίτηση, Σχέση με το αντικείμενο, Συμμετοχή στην σχολική ζωή, Γνώση Αγγλικών.


* 'Εκθεση "Γλωσσόπολις" στην Μπενάκειο βιβλιοθήκη
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου
Οι μαθητές-τριες  μας ξεναγήθηκαν στην έκθεση και μέσα από τεκμήρια και ψηφιακές δραστηριότητες, γνώρισαν τις διαφορετικές εκφάνσεις, τη διεθνή απήχηση και τη σημασία της γλώσσας μας σήμερα.