Εκπαιδευτική Επισκέψη σχ. έτους 2017-18 στην Ολλανδία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Για 6η συνεχή χρονιά το σχολείο μας επιλέχθηκε από το Ι.Κ.Υ. να πραγματοποιήσει 15νθήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.
Όλα τα έξοδα των μαθητών, (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή) καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Κριτήρια Συμμετοχής:
Επίδοση, Συμπεριφορά, Τακτική Φοίτηση, Σχέση με το αντικείμενο, Συμμετοχή στην σχολική ζωή, Γνώση Αγγλικών.


Διδακτική Επίσκεψη στο Μουσείο Φωταερίου

 Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 


Ειδικότητες Βοχημάτων και Βηλεκτρολόγων

Μουσειακός περίπατος με 13 στάσεις σε συγκεκριμένα σημεία του εργοστασίου. Μέσα από αυτή τη βόλτα, οι μαθητές ακολούθησαν την γραμμή παραγωγής του φωταερίου, γνώρισαν το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα παλαιά μηχανήματα, και τις συνθήκες εργασίας της εποχής.